benko logotip

DEŽURSTVO NON STOP
za 24-urno dežurno pogrebno službo
in za organizacijo pogrebov:

05 / 30 15 000
031 / 637 466

 

logo-ceabis

POGREBNE STORITVE

Naše pogrebne storitve zajemajo:

 • urejanje pokojnika in delo s pokojnikom,
 • opremljanje mrliške sobe in vežice,
 • prevozi pokojnikov s pogrebnimi avtomobili (doma in v tujini),
 • organizacija pogrebov s pogrebnim moštvom, vožnja pogreba s pogrebnim vozilom z reduktorjem za počasno vožnjo,
 • urejanje dokumentacije za pokop pokojnika (tudi v tujini),
 • ureditev objav na radiu, objav osmrtnic v časopisih,
 • možnost fotografiranja in snemanja pogreba,
 • posredujemo pevce, trobentača, kvartet trobil, godbo, govornika,
 • priskrbimo prenosno ozvočenje za govornika,
 • priskrbimo cvetne aranžmaje,
 • izvršimo izkop in zasip groba (klasičnega in žarnega), izvedemo prvo ureditev groba z lesenim okvirjem,
 • opravljamo prekope grobov,
 • uporabljamo hladilni pokrov za daljšo hrambo pokojnikov.

misel-naslovnica

NARAVI PRIJAZEN ŽARNI POGREB (EKOLOŠKI POGREB)

Zaradi vedno večje stiske s prostorom na pokopališčih, ponujamo v podjetju alternativo, prijaznejši pristop k žarnemu pokopu.

Pri običajnem žarnem pokopu se pepel pokojnika shrani v osnovni aluminijasti žari, ki je hermetično zaprta. Le-to položimo v okrasno žarno školjko, ki jo izberejo svojci. Žaro se nato pokoplje v grob, kjer je vkopana žarna niša, lahko pa se izvede pokop žare tudi v žarne niše, tako imenovane žarne bokse v steni. Težava nastane, ko daljni svojci želijo grob opustiti, žare pa so še vedno v grobu…


Naravi prijaznejši pristop žarnega pogreba:
pepel pokojnika se shrani v leseno žarno školjko, ki je biorazgradljiva in se izvede pokop le-te žare direktno v zemljo, v grob, kot se to izvede pri pokopu pokojnega s krsto…
Ponujamo več izdelkov lesenih žarnih školjk, ki si jih lahko ogledate…

     
naravi prijazen_pogreb_210 naravi prijazen_pogreb_202 naravi prijazen_pogreb_205
     
ekopogreb b3   ekopogreb c3   ekopogreb m1   ekopogreb s3
             

KO NASTOPI SMRT

Če nastopi smrt doma:

 • Najprej pokličete pristojno oziroma dežurno zdravniško službo
  (novogoriško območje - tel.: 05/33-01-117).
 • Dežurni zdravnik po pregledu pokojnika izda zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti oziroma napiše napotnico za prevoz pokojnika na obdukcijo.
 • Nato lahko pokličete našo dežurno službo na telefon: 05/30-15-000 ali mobitel: 031/637-466, nas obvestite o zdravnikovi odločitvi, vse ostalo pa bomo uredili mi v podjetju.
  Naše podjetje zagotavlja 24-urno dežurno službo na naslednjih območjih:
  -  Mestna občina Nova Gorica (MONG): krajevne skupnosti Branik, Dornberk, Prvačina, Gradišče nad Prvačino, vključno z Domom upokojencev Gradišče,
  -  Očina Renče-Vogrsko v celoti (krajevne skupnosti Renče, Bukovica-Volčja Draga, Vogrsko, vključno z Domom upokojencev Medic hotel - Arčoni)
  -  Občina Miren-Kostanjevica: krajevne skupnosti Bilje, Orehovlje in Miren

Če nastopi smrt v bolnišnici ali domu starejših občanov:

 • Obrnete se na naše podjetje (dežurstvo: 05/-30-15-000), kjer vam bomo svetovali kako naprej.
 • Če nastopi smrt v bolnišnici v Šempetru, bo pokojnik prepeljan v hladilnico v Stari Gori. Za nadaljnje korake glede organizacije pogreba poskrbimo mi v našem podjetju.


Kaj morate vedeti, ko nas pokličete:

 • Če ste bili seznanjeni s pokojnikovimi željami glede pokopa, jih morate po zakonu upoštevati pri dogovoru glede načina pogreba.
 • Vedeti morate, ali želite, da izvedemo žarni pogreb ali klasičen pokop s krsto.
 • Upepelitev oziroma pokop pokojnika se lahko opravi po preteku najmanj 36 ur od nastopa smrti in po preveritvi njenega dejanskega nastopa s strani pooblaščene osebe po predpisih mrliško pregledne službe.
 • Prijava smrti se opravi na pristojni upravni enoti (predložimo dokumente, ki jih je spisal zdravnik oziroma prijavo smrti izvedejo bolnišnica, domovi upokojencev). Upravna enota nato izda izpisek iz matičnega registra o smrti (mrliški list).


Kaj morate pripraviti, da se lahko opravi pokop:

Ob upepelitvi bomo potrebovali:

 • pokojnikov osebni dokument,
 • pokojnikovo fotografijo,
 • obleko, v katero bomo pokojnika uredili za zadnjo pot.


Ob klasičnem pokopu s krsto bomo potrebovali:

 • obleko, v katero bomo pokojnika uredili za zadnjo pot.


Kje se lahko dogovorimo za organizacijo pogrebne slovesnosti:

 • v naši pisarni: Prvačina 76/a (če ni nikogar v pisarni, prosimo pozvonite in oglasili se vam bomo po domofonu),
 • v naši podružnici: Solkan, Soška 8, kamor pridemo po dogovoru,
 • pripravljeni smo priti tudi na vaš dom.


Prevoz pokojnika iz tujine in v tujino
Za prevoz pokojnika v in iz tujine potrebujemo pokojnikov osebni dokument. Vso potrebno dokumentacijo pa vam potem uredimo mi.
Če nas kličete iz tujine, morate poklicati: 00386-5-30-15-000 ali 00386-31-637-466.

Po pogrebu:
Svetujemo vam pri pripravi zahvale v Primorskih novicah ali drugih časopisih in vas seznanimo z vsemi potrebnimi opravili, ki jih morate urejati po pokopu.

Dežurni smo 24 ur na dan. Za vse informacije nas lahko pokličete na telefon:
05/30-15-000 ali mobitel: 031/637-466.

misel-smrt

 

V Prvačini, avgust 2022

KO NASTOPI SMRT

BENKO d.o.o.

Prvačina 76a
5297 Prvačina

Tel.: 05 / 30 15 000
GSM: 031 / 637 466
Faks:
05 / 30 15 022

E-mail: info@benko.si

DEŽURSTVO
NON STOP

za 24-urno dežurno pogrebno službo
in za organizacijo pogrebov:

05 / 30 15 000

031 / 637 466

 Urnik pisarne:

vsak delovnik 08:00 - 16:00