benko logotip

DEŽURSTVO NON STOP
za 24-urno dežurno pogrebno službo
in za organizacijo pogrebov:

05 / 30 15 000
031 / 637 466

 

logo-ceabis

POKOPALIŠKE STORITVE

Z urejanjem, čiščenjem in vzdrževanjem pokopališč ter vodenjem katastra pokopališč imamo večletne izkušnje (pokopališča v Prvačini, Braniku, na Vogrskem, v Dornberku in Zaloščah, Gradišču nad Prvačino, Bukovici, Renčah, Mirnu, Orehovljah, Biljah, Šempetru in Vrtojbi). Izdelali smo ureditvene načrte za pokopališča: Bukovico, Gradišče nad Prvačino in Vogrsko.

Dela, ki jih opravljamo v zvezi z urejanjem in vzdrževanjem pokopališč:

 • urejanje, čiščenje in vzdrževanje pokopališč in grobov:
  1. strojna košnja trave
  2. zatiranje plevela, pletje in peskanje glavnih poti in vmesnih prehodov med grobovi ter celotne okolice pokopališč
  3. odstranjevanje odpadkov in snega na pokopališču ter čiščenje pokopališča
  4. obrezovanje žive meje, grmovja in dreves
  5. vzdrževanje opuščenih in neurejenih grobov
  6. vzdrževanje in čiščenje poslovilnih vežic ter druge pokopališke infrastrukture
 • pobiranje najemnin za grobove (grobnine),
 • oddajanje grobnih prostorov v najem ter izdajanje soglasij za postavitev nagrobnikov in druga kamnoseška ali vzdrževalna dela,
 • zakoličenje novih grobnih mest,
 • vzpostavitev in vodenje katastra grobov, pokopaliških objektov ter katastra komunalnih naprav na pokopališčih,
 • vodenje evidenc umrlih in najemnikov grobov,
 • oštevilčenje grobov,
 • sklepanje najemnih pogodb za najem grobov,
 • izdelava ureditvenega načrta za obnovo ali širitev pokopališča, objektov in komunalne infrastrukture,
 • svetovanje pri pripravi pokopališkega reda,
 • sodelovanje pri organizaciji in izvedbi komemoracij,
 • opravljanje drugih zadolžitev, ki so določene z zakonom in odlokom o koncesiji za izvajanje javne službe,
 • druga dela po naročilu.

Delo opravljamo strokovno, vestno in dobro ter pokopališča vzdržujemo kot dober gospodar.

KO NASTOPI SMRT

BENKO d.o.o.

Prvačina 76a
5297 Prvačina

Tel.: 05 / 30 15 000
GSM: 031 / 637 466
Faks:
05 / 30 15 022

E-mail: info@benko.si

DEŽURSTVO
NON STOP

za 24-urno dežurno pogrebno službo
in za organizacijo pogrebov:

05 / 30 15 000

031 / 637 466

 Urnik pisarne:

vsak delovnik 08:00 - 16:00